Jag är klientens sakkunninga biträde, juridiska rådgivare, moraliska stöd och biktfader. Klientens berättelse är min arbetshypotes. Mitt uppdrag baseras på klientens förtroende och jag resonerar alltid med klienten under uppdragets gång.