En av våra käraste ägodelar skapar ofta problem. Av egen erfarenhet kan jag hjälpa dig till rätta med fel i samband med bilköp

och körkortsfrågor i samband med bl.a. fortkörningar.