Ersättning till advokaten, som alltid är en viktig fråga för klienten, täcks oftast av allmänna medel, rättsskydd eller rättshjälp. Advokatbyrån biträder alltid vid ansökan om dessa ersättningar.